13 lipca związki zawodowe z ZGH „Bolesław”....

2012-07-14 15:00
  1. 13 lipca związki zawodowe z ZGH „Bolesław” w Bukownie zorganizowały protest załogi w sprawie równego traktowania podmiotów energochłonnych w całej UE. W jaki sposób problem wdrożenia rozwiązań systemowych dla odbiorców energochłonnych w Polsce dotyczy też w 2010 roku z ZGH „Bolesław” Huty Cynku Miasteczko Śląskie?

 

Popieramy w pełni i solidaryzujemy się z załogą ZGH Bolesław w Bukownie. Jesteśmy grupą kapitałową ZGH Bukowno i problem wdrożenia rozwiązań systemowych dla odbiorców energochłonnych w Polsce jest istotny dla naszych skonsolidowanych zakładów. Polityka energetyczna prowadzona przez Rząd w Polsce jest nie do przyjęcia dla polskich zakładów energochłonnych w odniesieniu do innych krajów europejskich. Tworzenie polityki energetycznej w Polsce sprowadza się do zwiększenia kosztów energii poprzez dodatkowe opłaty i podatki. Wg danych koncernu Arcelor Mittal spośród ośmiu analizowanych krajów Unii Europejskiej (Luksemburg, Francja, Niemcy, Czechy, Belgia,Hiszpania, Włochy i Polska) w Polsce występują najbardziej niekorzystne warunki do inwestowania z uwagi na najwyższe koszty zakupu i dostawy energii elektrycznej.

W związku z powyższym jak mamy się czuć? Jak najgorsi Obywatele Unii Europejskiej? Tu nie trzeba wywarzać drzwi i wymyślać specjalnych przywilejów, tu trzeba równego taktowania podmiotów energochłonnych w Polsce przez Rząd, na takich samych zasadach jak w innych krajach UE. My, w Miasteczku Śląskim w Hucie wiemy co to znaczy widmo bezrobocia i zubożenie społeczeństwa w gminie czy powiecie, gdy upadnie największy zakład, a zarazem żywiciel wielu setek rodzin. Wspieramy i będziemy wspierać wszelkie działania, aby uzmysłowić decydentom, że tak niewiele trzeba, a można z obopólną korzyścią uratować tragedię ludzkich egzystencji.

 

  1. Czy w przeciwieństwie do rządu macie konkretne propozycje dotyczące rozwiązań systemowych dla zakładów energochłonnych, bo przecież ich brak już wkrótce skutkować będzie potężnym bezrobociem.

Tak, jak wspominałem te rozwiązania są i przedstawiane były od 5 lat przez Prezesa ZGH Bolesław, a także przez Związkowców na różnych spotkaniach i konferencjach poświęconych tej tematyce. Mamy wspólny zespół roboczy jako strona związkowa przy Ministerstwie Gospodarki, gdzie uczestniczą wszystkie istotne resorty ministralne tj. Gospodarki, Skarbu i Finansów, które mają wpływ na działania zmierzające do wypracowania pozytywnych rozwiązań w tym zakresie. Ale niestety, jak mój kolega przewodniczący SKRCiO powiedział, stanowisko Ministerstwa Finansów jest nieprzejednane i można by się pokusić o stwierdzenie czy to Ministerstwo Polskiego Rządu...   Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć dane (źródło: CMC Zawiercie), które mogą sugerować negatywne konsekwencje polityki Polskiego Rządu jeśli nie zastosowane zostaną rozwiązania takie jak w krajach europejskich. W 2013 roku ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosną o 30%, w następnych latach ceny wzrosną o kolejne 60%. Ceny ciepła dla odbiorców indywidualnych w 2013 wzrosną o ponad 20%. Nawet ćwierć miliona Polaków zatrudnionych w hutnictwie, przemyśle metalowym, chemicznym, papierniczym i innych branżach energochłonnych może trafić na bruk – spadnie potencjał i konkurencyjność polskiej gospodarki. Może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. Pracodawcy przeniosą produkcję do innych państw np. na wschód, gdzie nie obowiązują zapisy pakietu klimatycznego. Świadczą o tym chociażby opinie przedstawicieli Arcellol Mittal Poland. W tej chwili tylko przemysł stalowy za samą energię elektryczną płaci ponad 500 milionów złotych w ujęciu rocznym, więcej niż konkurencyjne zakłady w UE. 500 milionów złotych to równowartość rocznych kosztów utrzymania około 10 tysięcy miejsc pracy. I to wszystko może czym skutkować bezczynność Rządu.

 

  1. Czy organizacje związkowe z Huty Miasteczko Śląskie zamierzają wesprzeć akcję protestacyjną w ZGH „Bolesław”? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 

Tak, jeśli to chodzi o Solidarność HCM Miasteczko Śląskie to na pewno, a myślę, że mogę być także wyrazicielem kolegów związkowców innych zakładów działających w Hucie, gdyż tak jak wcześniej wspominałem, my z Huty Miasteczko Śląskie wiemy co to znaczy balansować na granicy upadłości i wiemy jak bardzo ważne jest wsparcie wszystkich tych którzy życzliwie i prawdziwie chcą wspierać. Pytanie w jaki sposób? A no w taki jak w rodzinie, być razem i przekonywać naszych Rodaków, że trzeba polskie przedsiębiorstwa bronić przed niesłusznymi, lekkomyślnymi działaniami decydentów – który myślimy, że się opamiętają i że nie zniszczą tego co polskie, a co jeszcze można uratować.

Przewodniczący MOZ NSZZ "Solidarność" Jan Jelonek

 


© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.