Kontakt:

2010-06-04 10:00

 

Kadencja 2010-2014

 

Przewodniczący: Jelonek Jan
Z-ca Przewodniczącego: Gatys Longin
Skarbnik: Gaida Maria
Sekretarz: Piegza Damian
 
Przewodniczący wydziałowi:
 
Koło nr 1 PSK
- Kamaszuk Zenon
 
Koło nr 2 PSP. ORO
- Kubat Stanisław
 
Koło nr 3 MM, MA, ZZ
- Kołaczek Zbigniew
 
Koło nr 4 ZM, RKO, DKJ, SN
- Gatys Longin
 
Koło nr 5 DI, DBZ, DZL, ER, EP, DA
- Gaida Maria
 
Koło nr 6 Piec-Bud
- Mazur Krzysztof
 
Koło nr 7 Pik-up
- Piegza Damian
 
Członkowie Komisji Międzyzakładowej:
 
- Jan Jelonek
- Gaida Maria
- Gatys Longin
- Kamaszuk Zenon
- Kołaczek Zbigniew
- Kubat Stanisław
- Mazur Krzysztof
- Osyda Marta
- Piegza Damian
 
Komisja Rewizyjna:
 
- Dragon Stefania
- Nowak Marian
- Włodarczyk Teresa
 
Elektorzy do wyboru delegatów WZDR:
 
- Gaida Maria
- Gatys Longin
- Jelonek Jan
- Kubat Stanisław
- Osyda Marta
- Piegza Damian
- Wodarczyk Teresa
 
Delegaci na WZD SKRCiO:
 
- Gatys Longin
- Jelonek Jan
- Piegza Damian

© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.