Dłuższe terminy....

2010-06-09 14:00

Trwają prace legislacyjne mające na celu zmianę zasad udzielania urlopów wypoczynkowych. Jedna ze zmian dotyczy urlopu na żądanie, o którym pracownicy mieliby informować pracodawcę jeszcze przed rozpoczęciem pracy, druga zaś ma wydłużyć czas, w którym pracownik mógłby wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy.

O zmianę zasad wnioskowała Państwowa Inspekcja Pracy. Według nowych regulacji firmy będą mogły udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego swoim podwładnym do końca sierpnia następnego roku zamiast do końca marca. Nowe zasady z pewnością przyczynią się do większego niż obecnie zainteresowania wykorzystaniem prawa do zaległego urlopu. Aktualnie termin, w którym należy wykorzystać urlop zaległy, jest mało atrakcyjny dla pracowników i wzbudza ich niechęć do odpoczynku w tym czasie. Państwowa Inspekcja Pracy złożyła w powyższej sprawie wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przygotowanie zmiany przepisów, a resort pracy przychylił się do tej propozycji.

Więcej w Tygodniku Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności nr 23 – zapraszamy.


© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.