Komunikat

2013-02-12 14:10

 

KOMUNIKAT

Organizacje Związkowe działające w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., tj.

 

  1. MOZ NSZZ „Solidarność”
  2. ZZ Pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  3. MOZ KNSZZ „Solidarność 80”

postanowiły powołać Komitet Strajkowy w celu przeprowadzenia strajku solidarnościowego dla poparcia żądań zgłoszonych w sporze zbiorowym prowadzonym z pracodawcą przez pracowników, którzy z mocy ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych sami prawa
do strajku nie posiadają.

Informujemy, że w postulatach skierowanych do pracodawcy będą przedstawione również żądania dotyczące naszej załogi.


© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.