Pismo do Piec-Bud i Pik-Up.

2011-12-20 12:00

W dniu dzisiejszym wystosowaliśmy pisma do firm Piec-Bud i Pik-Up.

 

Prosimy Państwa o przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na rok 2012, dotyczącego sfery pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. Zarysu działalności firmy w Zakładzie  Miasteczku Śląskim.
  2. Indeksacji wynagrodzeń od stycznia 2011.
  3. Wprowadzenia posiłków praz napojów profilaktycznych dla pracowników wykonujących pracę na wydziałach produkcyjnych, a także dla pracowników pracujących w niskich temperaturach w okresie zimowym.
  4. Rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2011.
  5. Zwiększenia odpisu składki na ZFŚS na rok 2012, ze względu na objęcie tymże świadczeniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej.

© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.