Projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

2011-03-16 14:00

W dniu 16 marca złożyliśmy pismo w sprawie przedstawionego projektu ZUZP o następującej treści:

 

Dot. projektu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Informujemy, że po przeanalizowaniu projektu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z dnia 24 lutego 2011 r., w oparciu o uprzedni Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. obowiązujący do 31 lipca 2009 r. jak i projekt Układu Zbiorowego Pracy złożony przez Związki Zawodowe w dniu 10 lutego 2010 r. wnioskujemy o uzupełnienie w/w projektu o następujące zagadnienia:

  • dodatkowe urlopy zdrowotne, przedstawione w Projekcie Regulaminu dotyczącego wprowadzenia urlopów dodatkowych, przedstawione Związkom Zawodowym w dniu 27 stycznia 2010 r.
  • dodatkowe specjalne wynagrodzenie roczne z tytułu „Katy Hutnika” wypłacane przed Dniem Hutnika, w wysokości do 2% po dwóch latach pracy do 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.
  • dodatku 100% za prace w niedziele i święta dla pracowników według ustalonego harmonogramu pracy.

© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.