Sesja w Muzeum.

2010-10-20 17:00

Ku wolnej Polsce.

20 października 2010 r. w Muzeum w Tarnowskich Górach odbyła się sesja poświęcona XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach. Sesji towarzyszyła wystawa „Tarnogórska Solidarność 1980 – 1981” opracowana przez Roberta Ciupę i Sebastiana Rosenbauma.

 

Program sesji:

 

- otwarcie przez dyrektora Muzeum w Tarnowskich Górach Zofię Krzykowską, Kierownika Referatu Edukacji Historycznej Oddziału IPN w Katowicach Andrzeja Sznajdera i przewodniczącego TSPT NSZZ „Solidarność” Jana Jelonka.

 

- „Karnawał Solidarności w województwie katowickim 1980 – 1981”dr Jarosława Neji (oddział IPN w Katowicach).

 

- „Postulaty pracowników tarnogórskich zakładów pracy na przykładzie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „Prefabet” i Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos – 1980 r."Przemysława Rubachy (Muzeum w Tarnowskich Górach).

 

- „Atakować ekstremistów – PZPR wobec Solidarności w Tarnowskich Górach 1980 – 1981”Sebastiana Rosenbauma (oddział IPN w Katowicach).

 

- „O wolność sumienia i wyznania. Wybrane aspekty współpracy tarnogórskiego Kościoła katolickiego z Solidarnością 1980 – 1981”dr Krzysztofa Gwoździa (Muzeum w Tarnowskich Górach).

 

- „Okiem reportera. Tarnogórska Solidarność 1980 – 1981”  Prezentacja multimedialna.

 

- Panel dyskusyjny z udziałem Jana Góry, Stanisława Kowolika, Anny Krogulec, Ignacego Pietruszki, Marka Skwarczyńskiego, Leonarda Wardy oraz Andrzeja Zonia.

Jan Jelonek i Zofia Krzykowska

Andrzej Sznajder i Jan Jelonek

wystawa


© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.