Spotaknie w Ministerstwie Gospodarki.

2010-11-09 22:00

W dniu 9 listopada w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie Górniczo-Hutniczego Zespołu Roboczego ds. Cynku i Ołowiu. Problematyka spotkania zaproponowana przez stronę związkową:

- polityka Rządu w zakresie rozwiązań systemowych dla spółek energochłonnych (zmniejszenie obciążeń podatkowych)

- podatek akcyzowy

- podatek od energii odnawialnej

_ podatek od kogeneracji

- połata przejściowa

- przyszłość górnictwa rud cynku i ołowiu w Polsce – eksploatacja złóż cynkowo-ołowianych w powiatach Olkusz i Zawiercie, pomoc w uzyskaniu niezbędnych koncesji

-prywatyzacja ZGH „Bolesław” – ścieżka prywatyzacyjna

- rozmowy w temacie zmian w statutach ZGH „Bolesław” S.A. i HCM „Miasteczko Śląskie” S.A. w kontekście wniesienia akcji HCM do ZGH.


© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.