Spotkanie noworoczne.

2013-01-06 11:00

Szanowni Państwo!

Pragnę złożyć wszystkim obecnym na naszym spotkaniu noworocznym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 2013 roku. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w życiu osobistym, pomyślności dla Waszych rodzin jak również sukcesów w pracy zawodowej.

Drodzy goście!

Początek roku jest zawsze okazją do podsumowania tego co było, a przede wszystkim służy planowaniu i ocenie tego co jest w nadchodzącym roku do zrobienia.

Ponieważ w naszym gronie dominują osoby pełniące funkcje publiczne,  przede wszystkim w organach samorządu terytorialnego, takie podejście do sprawy jest ze wszech miar zasadne.

My związkowcy z NSZZ „Solidarność” jesteśmy w pełni świadomi wielkiej roli samorządu, szczególnie jego funkcji gospodarza na swoim terenie a zarazem misji państwowo - twórczej. Jesteśmy też świadomi trudnej i skomplikowanej sytuacji wynikłej z relacji pomiędzy przypisanymi z mocy prawa zadaniami, a realnie posiadanymi środkami finansowymi. Dlatego wysoko oceniamy Wasze gospodarskie podejście i doświadczenie, jak też stałe upominanie się u władz centralnych o należne gminom środki.

Z kolei nasz Związek mający wielkie zasługi dla odzyskania przez Ojczyznę niepodległości i stale od lat walczący o prawa pracownicze jest gotów do konstruktywnej, dobrej współpracy.

Możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie i zainteresowanie wszędzie tam gdzie chodzi o dobro danej wspólnoty samorządowej i jej mieszkańców. Nasze myślenie i działanie jest wspólnotowe, rozumiemy znaczenie i rolę kapitału społecznego, wagę konsultacji społecznej. Z tego niejednokrotnie niełatwego i mozolnego procesu konsultacji wynika przecież szansa dla społecznej akceptacji działań władzy samorządowej, również dla trudnych i niepopularnych decyzji.

My wszyscy zarówno samorządowcy jak i związkowcy pełnimy służbę społeczną i piastujemy swe funkcje dla dobra naszych obywateli. Oznacza to, że jako partnerzy społeczni jesteśmy zobligowani do współpracy ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Postawa taka winna też dotyczyć co oczywiste pracodawców.

Oceny, szczególnie ekonomistów, dotyczące rozpoczynającego się 2013 roku są pełne obaw i przestróg. Pragnę zadeklarować w imieniu powiatowych struktur związku naszą, wynikającą z wiary chrześcijańskiej, stałą i szczerą gotowość do brania ciągle na nowo współodpowiedzialności za bieg spraw naszych społeczności. Z Państwa strony liczymy na stałą obecność w naszych kontaktach ducha dialogu społecznego i merytoryczną zawodową kompetencję.

Jeszcze raz pragnę życzyć wszystkim szczęśliwego 2013 roku! .

Jan Jelonek

 


© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.